• head_banner

Huawei S6720-LI շարքի անջատիչներ

  • S6720-LI Series Switches

    S6720-LI շարքի անջատիչներ

    Huawei S6720-LI շարքերը հաջորդ սերնդի պարզեցված բոլոր 10 GE ֆիքսված անջատիչներ են և կարող են օգտագործվել 10 GE մուտքի համար ՝ համալսարանի և տվյալների կենտրոնների ցանցերում: