• head_banner

Huawei ONT HG8245C

  • Huawei xPON ONT 4FE+2POTS+WIFI HG8245C

    Huawei xPON ONT 4FE+2POTS+WIFI HG8245C

    EchoLife HG սերիայի օպտիկական ցանցային տերմինալները (ONT) Huawei Fiber-To-The-House (FTTH) լուծումներում օգտագործողի կողմից օգտագործվող սարքեր են և աջակցում են ծայրահեղ թողունակության հասանելիությանը տնային կամ փոքր գրասենյակի/տնային գրասենյակի (SOHO) օգտագործողների համար՝ օգտագործելով xPON տեխնոլոգիաները:
    EchoLife HG սերիայի ONT-ներն ապահովում են POTS պորտեր և FE/GE ավտոմատ բանակցային Ethernet պորտեր, որոնք հնարավորություն են տալիս բարձր արդյունավետության փոխանցման հնարավորություններ:Բարելավեք ապագան պաշտպանող ծառայությունները Huawei EchoLife HG շարքի ONT-ներով, որոնք բաղկացած են երեք հիմնական կատեգորիաներից՝ կամրջման տեսակը, կամուրջը + ձայնի տեսակը և դարպասի տեսակը: