• head_banner

Huawei ETP48100-B1

  • Օրիգինալ Huawei 50A 100A ուղղիչ ETP48100-B1 220V-48V OLT կապի սնուցման փոխարկիչ սնուցման աղբյուր

    Օրիգինալ Huawei 50A 100A ուղղիչ ETP48100-B1 220V-48V OLT կապի սնուցման փոխարկիչ սնուցման աղբյուր

    ETP48100-B1 OLT Էլեկտրամատակարարում

    ETP48100-B1-50A-ը կրիչի դասի AC-ից DC հոսանքի փոխարկիչ է, փոխակերպում է 220V/110V AC հզորությունը -48V DC, MAX ելքը 50A:ETP48100-B1-50A-ն ունի 4 ելք, յուրաքանչյուր MAX ելք 25A;Եթե ​​առկա է երկու R4850G2, ընդհանուր թողարկումը կարող է լինել 100A:

    Այս PSU-ն մատակարարվում է մեկ PSU R4850G2 ուղղիչ մոդուլով, որը տալիս է a53.5V / 50Aելք, PMU 11A մոնիտորինգի մոդուլ և անվճար բնիկ՝ մեկ այլ մոդուլ տեղադրելու և մինչև 100A հզորություն: